Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Az alábbi Feltételek szabályozzák az Ön és köztünk létrejövő üzleti kapcsolatot. A weboldalunk használatával, avagy a tőlünk való vásárlással Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a Feltételeket.

Abronits Péter egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 53164731, adószáma: 69425028-1-33) és Dr. Abronits-Kovács Beatrix egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 57915948, adószáma: 59871105-1-33) az Írásművészet oldal üzemeltetői, a továbbiakban Írásművészet.

Definíciók:

„Szerződés” : a Megrendelő által leadott Rendelés és ennek írásos elfogadása részünkről

„Feltételek” : az itt meghatározott Felhasználási Feltételek

„Feltételrendszer”: az itt meghatározott Felhasználási Feltételek

„Weboldal” : az általunk használt hardver és szoftver, ami a weboldalt alkotja és támogatja (www.irasmuveszet.hu)

„Rendelés” : az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett

Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

„Munka”: az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett

Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

„Dokumentum”: az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett

Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

„Megrendelő” : az ügyfeleink, akik ezen Szerződés keretében Rendelést adnak le részünkre

„Író/Írók”: az az egyén, aki közreműködik a Dokumentum elkészítésében

„Partner/Partnerek”: az az egyén, aki közreműködik a Munka elkészítésében

I. Szerzői jogok / védjegyek

Minden tartalom, amely szerepel a Weboldalon (www.irasmuveszet.hu), mint például szöveg, grafika, logók, ikonok, képek, digitális letöltések, adat-összeállítások és szoftver az Írásművészet vagy az oldal üzemeltetőjének tulajdona és védett a szerzői jogi törvények által.

II. Módosítási irányelvek

Az Írásművészet fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt, az irányelveket, illetve a Feltételeket bármikor bejelentés nélkül változtassa.

III. Ár és fizetés

1.Az Írásművészet által vállalt Munkát kizárólag abban ez esetben indítjuk el, illetve kézbesítjük, amikor a teljes, avagy az előre írásban kialkudott megbízási díj megérkezik hozzánk.

2. A banki átutalás költségei mind a tranzakciót indító, illetve a fogadó bank részéről a Megrendelőt terhelik.

3. A Megrendelő beleegyezik, hogy megfizeti a kölcsönösen, írásban kialkudott vételárat beszámítás, levonás és viszontkereset nélkül.

4. A terjedelem meghatározásakor az Írásművészet sztenderd oldalakkal számol. Egy sztenderd oldal a következőknek felel meg: 12 Times New Roman, 1,5 sorköz; ,3,5/2,5/2,5/2,5 cm margók, minimum 1800 karakter szóközökkel együtt, ami 1600 karakternek felel meg szóközök nélkül.

IV. A Megrendelő által biztosított információk

1. A Megrendelő beleegyezik, hogy az Írásművészet rendelkezésére bocsát minden olyan információt, ami a vállalt munka elvégzéséhez szükséges. A Megrendelő biztosítja, hogy az információ pontos, naprakész és teljes. A Megrendelő vállalja, hogy időszerűen az Írásművészet rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a munka elkészítése közben válik szükségessé.

2. A Megrendelő felelőssége, hogy a Rendelés leadásakor minden, a Rendeléshez kapcsolódó információt az Írásművészet rendelkezésére bocsásson. Az Írásművészet ezen információk alapján készíti el az árajánlatát. Az árajánlat elfogadása után adott kiegészítő információkat, avagy kritériumokat az Írásművészet nem veszi figyelembe a munka elkészítése során. Ezen információk, illetve kritériumok figyelembevételének lehetőségét az Íróink kapacitása határozza meg és a Megrendelő részéről többletköltséggel járhat.

3. A Megrendelő beleegyezik, hogy a Rendelés leadásakor meghatározott, írásban rögzített határidőkön belül az Írásművészet rendelkezésére bocsátja a pontos feladat leírást, illetve az esetleges tananyag segédletet.

4. Amennyiben a Rendelés leadása után a Megrendelő kiegészítő irodalmat, illetve egyéb Dokumentumokat, avagy instrukciókat kíván eljuttatni az Írónknak, ezt az Írásművészetnek küldött e-mail formájában tudja megtenni.

5. A Megrendelő beleegyezik, hogy együttműködik az Íróval a projekt elkészítése alatt és készséggel rendelkezésre áll, amennyiben az Írónak többletinformációra van szüksége a projekt befejezéséhez.

6. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka befejezését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, illetve költségekért.

V. Kézbesítési irányelvek

1. A Munka végleges verziójának mindegyikét az ügyfelek által a megrendeléskor megadott e-mail címre, az előre egyeztetett formátumban csatolmányként küldjük. A kézbesítés legkésőbbi időpontja az ajánlatkéréskor megadott nap éjfél. A kiegészítésre, módosításra, illetve pénzvisszafizetésre vonatkozó időtartamokat ezen e-mail kiküldésének, pillanatától számítjuk.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az internet egy nyitott médium és vállalja az e-mailen történő, illetve a letöltésen keresztüli kézbesítés kockázatait. Továbbá, a Megrendelő vállalja a kézbesítés kockázatait abban az esetben is, amikor írásos megegyezés alapján a fentiektől eltérő kézbesítési módszert választott.

3. Az Írásművészet adott esetben részletekben is kézbesítheti a megrendelt Munkát, amennyiben a teljes Munka nem áll rendelkezésre.

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesítésként megjelölt határidők becsült határidők és az előre megadott kézbesítési határidőtől eltérhetnek. Mindent megteszünk, hogy pontosan tartsuk a kézbesítési határidőket azonban javasolt egy olyan határidő megadása, amelynél esetlegesen néhány napos késés nem jelent problémát.

5. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka kézbesítését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, költségekért.

VI. Minőségbiztosítási irányelvek

1. A kívánt eredmény érdekében Íróink semmilyen esetben nem térnek el a Megrendelő által e-mailen megadott specifikációktól. Megjegyezzük, hogy a saját irányelveink által támasztott minőséget garantáljuk, azonban oktatási intézmény által adott értékelésért semmilyen esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni.

VII. Lemondási, felülvizsgálati, javítási irányelvek

1.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt Munka teljes mértékben a Rendelés specifikációinak megfelelően készül. Ennek tükrében a Rendelés törlésére az Írásművészet által a Rendelés elfogadásáról szóló e-mail kiküldése után nincs lehetőség.

2. A megfizetett munkadíj, avagy előleg nem visszatérítendő.

3. Az Írásművészet felülvizsgálati és javítási lehetőséget biztosít Megrendelőinek. Ügyfeleink térítésmentesen kérhetik az általuk rendelt Munka felülvizsgálatát és javítását feltéve, hogy a javított/kiegészített változat nem haladja meg az eredeti oldalszámot. Amennyiben az oldalszám megnő, díjat számítunk fel. Amennyiben a felülvizsgálat, avagy javítás után az oldalszám csökken, nem áll módunkban díjat visszatéríteni.

4. Az ingyenes felülvizsgálat, illetve javítás igénybevételének igényét a kézbesítéstől számított 5 napon belül szükséges jelezni az irasmuveszet@gmail.com e-mail címen. Terjedelmes Rendelések (50 oldal feletti) esetében ez az időtartam 12 napra bővül. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi elégedetlenségét ezen időtartamokon belül, azt feltételezzük, hogy elégedett. Az Írásművészet vállalja, hogy legfeljebb 7 napon belül reagál minden Megrendelő elégedetlenséget tartalmazó megkeresésre.

5. Az Írásművészet ésszerű keretek között törekszik arra, hogy a Munkával kapcsolatosan felmerülő elégedetlenséget orvosolja és biztosítsa, hogy a Munkát elkészítő Író rendelkezésre álljon. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Írásművészet abban az esetben vállalja a Dokumentumok javítását, illetve kiegészítését, amennyiben részletes leírást kap a problémáról és a kívánt megoldásról.

6. Amennyiben a kézbesített Munka nem felel meg a Rendeléskor támasztott kritériumoknak és a Megrendelő véleménye szerint javításra szorul, a Megrendelő köteles írásban, avagy e-mail útján tudatni az Írásművészettel, hogy pontosan mik voltak a Rendeléskor támasztott kritériumok, amelyeknek az Író nem felelt meg.

7. Egy adott Munkával kapcsolatos javítás, kiegészítés térítésmentes kérelmére egyszer van lehetőség. Emiatt, a Megrendelő felelőssége teljes egészében átolvasni a kézbesített anyagot és összegyűjteni az összes olyan pontot, amit szeretne felülvizsgáltatni és javíttatni.

8. Amennyiben a Megrendelő a fentebb meghatározott időintervallumon kívül jelzi javítási, illetve felülvizsgálati igényét, az Írásművészet díjmentes javítási és felülvizsgálati irányelvei nem érvényesek. Ezen igények kielégítése a Munkát készítő Író elérhetőségétől függ és az eredetileg kialkudott ár feletti költséget jelenthet a Megrendelőnek.

VIII. Dokumentum szerzői jogai

1. A megrendelt Munkák 100%-ban eredetiek és a megrendelőlapon (e-mailben) megadott egyedi preferenciáknak megfelelőek. Az adott Munka semmilyen körülmények között nem kerül újbóli felhasználásra avagy értékesítésre.

2. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy az általa rendelt Munka szerzői joga az Írásművészetet illeti. Ennek értelmében Megrendelő a kézbesített Munkát nem másolhatja, nem módosíthatja, nem teheti közzé, nem adhatja át, nem adhatja el és nem készíthet módosított változatokat sem a teljes Munkából, sem annak részeiből. Megrendelő letöltheti az Írásművészet által kézbesített Munkát és azt saját maga, tanulmányi segédanyagként felhasználhatja feltéve, hogy az irodalmi hivatkozás és forrásmegjelölés szabályait betartja.

IX. Engedélyezett felhasználás

1. Megrendelő beleegyezik, hogy kizárólag az ő felelőssége, hogy a Munka megfeleljen a rendelésében támasztott követelményeknek és egyéb elvárható szabványoknak.

2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Munkában szereplő tartalom kizárólag véleménynek minősül, amely oktatási segédlet céljából készült és semmilyen körülmények között nem minősül szakmai vagy egyéb tanácsnak.

3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesített Munkát kizárólag kutatási segédanyagként használhatja fel.

4. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy az Írásművészet szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veszi igénybe és sem az Írásművészet, sem a Munkát elkészítő Író nem tehető felelőssé a Munka felhasználásával kapcsolatos döntéseiért, amennyiben azok megsértik az Írásművészet és a Megrendelő között létrejött Szerződést és/vagy oktatási intézmények szabályait vagy egyéb szabályokat.

5. Megrendelő beleegyezik, hogy a Munka semmilyen körülmények között nem teszi közzé internetes vagy bármilyen egyéb felületen.

X. Jogi nyilatkozat

1. Az Írásművészet által nyújtott szolgáltatások és készített Munkák referencia célból készülnek. Ezen iratokat kizárólag segítséget nyújtanak Megrendelőinknek saját Dokumentumaik megírásához.

2. Megrendelőink kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy szolgáltatásainkat kizárólag saját felelősségükre és a kockázatok teljes tudatában veszik igénybe.

3. Azon tartalmak használata, amelyekre a Megrendelő az Írásművészet által nyújtott szolgáltatások igénybevétele közben tett szert kizárólag a Megrendelő saját belátása szerint és kockázatára történik. A Megrendelő felelősséggel tartozik minden olyan adatvesztésből származó kárért, amit számítógépes rendszer, vagy egyéb eszköz meghibásodása okozott.

2019. január 8.

Utoljára módosított: 2024. március 1.